Comment are off

Të Drejtat e Turistit

akt foto

I nderuar vizitor!

Hapi i parë, pasi keni vendosur të kaloni pushimet tuaja në Shqipëri, është planifikimi i udhëtimit. Nëse keni zgjedhur të udhëtoni me aeroplan, udhëtimi me target ose në rrugë tokësore, në vijim do të trajtojmë cilat janë vështirësitë dhe problematikat më të shpeshta që mund të hasni dhe cilat janë kushtet dhe proçedurat për marrjen e një kompensimi të mundshëm.

Te drejtat e turistit

About the Author