Comment are off

Rikujtesë për mënyrën e re të aplikimit online për panairet e vitit 2017

Në vijim të proçedurës së re të aplikimit online për panairet e vitit 2017 ju rikujtojmë që tashmë aplikacioni është aktiv në portalin e-albania.

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni aplikacionin dhe gjithashtu dhe manualin e përdorimit.

https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=9547#

Manual-Kërkesë për pjesëmarrje në panaire

Afati i aplikimit për panairet e gjithë vitit 2017 është data 21 Prill. Pas kësaj date aplikacioni nuk do të jetë më aktiv.

Në vijim personat përgjegjës për secilin panair do ju konfirmojnë marrjen e aplikimit dhe saktësinë e dokumetacionit.

About the Author