Comment are off

Lajmërim mbi Panairet Ndërkombëtare 2018

 

logo-albania-go-your-own-way

Agjencia Kombëtare e Turizmit lajmëron të gjitha subjektet , se është plotësuar numri i aplikuesëve për Panairet Ndërkombëtare si më poshtë : 

 1. ITTFA Beograd 
 2. IMTM Tel-Aviv 
 3. Holiday World Pragë
 4. BIT Milano 
 5. MITT Moskë
 6. ITB Berlin 
 7. COTTM Pekin

Si dhe njofton të gjithë subjektet  të dërgojnë konfirmimin paraprak në adresë zyrtare elektronike  info@akt.gov.al brënda afatit dt. 15 shkurt 2018 për të gjithë Panairet Ndërkombëtare sipas listës përkatëse në vazhdim , duke rikujtuar që ka ndryshuar mënyra e mëtejshme e aplikimit i cili tashmë do bëhet nëpërmjet portalit E-Albania sipas pikave më poshtë : 

 

 1. Të regjistrohen  pranë portalit e-Albania si subjekt (biznes) në këtë adresë : e-albania.al
 2. Të shkojnë në seksionin e-Sherbime i cili ndodhet në faqen hyrëse të E-Albania .
 3. Të kërkojnë shërbimin përkatës në seksionin e-Sherbime me emrin : Kërkesë për pjesëmarrje në aktivitete , në këtë link : https://e-albania.al/sherbimi.aspx?kodi=9852
 4. Të paraqiten për cdo informacion të mëtejshëm pranë zyrave të AKT 

Më poshtë lista e miratuar nga MTM dhe organizuar nga AKT për 2018 :

Lista e Miratuar e Panaireve Ndërkombëtare të Turizmit 2018 në Pdf 

panaire-nderkombetare-2018

About the Author