Comment are off

Në Shqipëri 2 mld dollarë shpenzime nga Turistet ne 2017.

Në Shqipëri 2 mld dollarë shpenzime nga Turistet ne 2017.

Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Turizmit ne OKB, vitin e shkuar 2017, Turistët shpenzuan rreth 2 mld dollarë në Shqipëri. Harta tregon se në Ballkanin Perendimor , kryeson Ballkan Perendimor, kryeson Kroacia me 11 mld, e dyta Sllovenia me 3 mld dhe e treta Shqipëria me 2mld para Malit te Zi dhe Serbise me 1 mld dollarë. para Malit te Zi dhe Serbise me 1 mld dollarë.

Më të dhënat e OBT, një shpenzim turisti përcaktohet çdo shumë e shpenzuar nga një turist ndërkombëtar përbrenda, duke përfshirë gjëra të tilla si transporti, mallrat dhe shërbimet.

Shifrat e përmendura përjashtojnë turizmin vendas, duke dhënë një pamje të saktë se cilat vende varen më së shumti (dhe më së paku) në tregun ndërkombëtar të turizmit.

5 vendet që kanë përfituar më shumë nga turistët në 2017 jane :

1. SHBA: $ 211 mld
2. Spanjë: $ 68 mld
3. Francë: $ 61 mld
4. Tajlandë: $ 57 mld
5. Mbretëria e Bashkuar: $ 51 mld

tourist-expeditures-albania-1

About the Author