Comment are off

Ndertimin e partneritetit publik-privat” ne funksion te nje zhvillimi të qendrueshem për sektorin e Turizmit.

AKT me  Ministrin e Turizmit dhe Mjedisit Z.Blendi Klosi, Bashkine Vlore dhe AZHR 4 gjate konferences se mbajtur ne qytetin e Vlores mbi “Ndertimin e partneritetit publik-privat” ne funksion te nje zhvillimi të qendrueshem për sektorin e Turizmit.

23915484_10216583158390937_4894671317945687495_n

About the Author