Comment are off

Rritje me 25 % të nr të turistëve gjatë muajit tetor 2017

Një lajm shumë i mirë konfirmohet për Turizmin Shqiptar sipas shifrave te INSTAT !

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 379.327. Krahasuar me Tetor 2016, ky numër është rritur me 25,3 %.

AKT vazhdon me punën e saj promovuese jashtë dhe brënda Shqipërisë si me panairin e Varshavës dhe atë të Brukselit duke shfaqur Shqipërinë Turistike në këto dy evente të rëndësishme.

http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/turizmi/publikimet/2017/l%C3%ABvizjet-e-shtetasve-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-tetor-2017/

About the Author