Comment are off

Tirana SME Week 2017| Speed Up to Europe

Agjencia Kombëtare e Turizmit mori pjesë në konferencën me temë :
“Tirana SME Week 2017| Speed Up to Europe” organizuar nga Instituti Shqiptar i SME-ve ” SME Albania” me mbështetjen e Ambasadës Hollandeze dhe Cooperazione Italiana . Gjatë fjalës se tij drejtori i pergjithshem I AKT-se z. Collaku theksoi rolin e rendesishem qe ndermarrjet e mesme dhe te vogla luajne, dhe kontributin qe ato japin ne ekonomine e vendit duke theksuar se kompanite turistike kane filluar te marrin nje peshe kryesore te import-eksporteve dhe rritjes se numrit te vizitorëve në vend . Drejtori i Pergjithshem i AKT ftoi sipermarresit e rinj por jo vetem , te shohin turizminme prioritet dhe si nje mundesi shume te mire per zhvilllimin e bizneseve te tyre duke ju ofruar nje bashkepunim te plote e te gjere nga ana e AKT ne kuader te programit te qeverise per zhvillimin e metejshem dhe me intensiv te ketij sektori si dhe realizimin e projekteve te perbashketa ne kete fushe gjithmone e me te rendesishme per Shqiperine ne teresi .

23592059_10213191705999957_3944446241033830458_o

About the Author